ببرهای سفید چگونه جفت گیری و تولید مثل می کنند؟

۱۴۰۰/۹/۲۹

ببرهای سفید یک گونه ببر طبیعی نیستند، بلکه محصول یک فرآیند همخونی اجباری بحث برانگیز هستند. رنگ سفید ببرهای سفید با همخونی روشمند ببرها برای چندین نسل به دست می آید.
برای تولید یک ببر سفید، پرورش دهندگان نرها را مجبور می کنند تا با خواهر یا دخترش جفت گیری کند تا جهش خاصی در ژن های فرزندانشان ایجاد کنند که رنگ سفید ببر را تشکیل می دهد.
با این حال، همین جهش همچنین باعث ایجاد مشکلات و بدشکلی‌های فیزیکی متعددی در ببرها می‌شود، مانند چاق شدن پا، مشکلات بینایی، اندام‌های معیوب، ناهنجاری‌های ستون فقرات و شکاف کام. در سال 2011، انجمن جانورشناسی آمریکا ممنوعیت خود را در مورد چنین شیوه های پرورش در میان باغ وحش های عضو رسمی کرد.


white-tiger-mate
..