ببر ها چه میخورند + فیلم شکار گاو

۱۳۹۹/۵/۱۵

تغذیه ببر ها

ببر ها در طبیعت به شکار پستان داران بزرگ میروند
ببر حیواناتی مثل گوزن ، گراز ، گاومیش ، گور خر ، بوفالو را شکار میکند
ببر ها همچنین به شکار پلنگ ها ، مار ها خرس ها و کروکدیل و سوسمار و بزمجه هم میروند
ببر ها بیشتر به حیوانات بزرگ علاقه دارند ولی وقتی چیزی در دست رس نباشد به شکار حیوانات کوچک مثل خرگوش و میمون هم میروند
ببر اگر گرسنه باشد یا اینکه پیر یا ضخمی باشد برای برطرف کردن گرسنگی انسان ها را هم شکار میکند و میخورد
توله ببر ها وقتی هنوز خیلی کوچولو هستند و نمیتوانند شکار کنند با شکار وزغ ، قورباغه های بزرگ ، خرچنگ ها ، ماهی و مارمولک ها میروند
البته رژیم غذایی ببر ها بیشتر به محل زندگی آنها مربوط میشود
مثلا ببر های سیبری خرگوش ، ماهی ، گراز و آهو را منبع تغذیه قرار داده است
ببر های سفید که یکی از بهترین شکارچیان هستند از میمون ها و پرنده ها تغذیه میکنند
ببر های سفید حتی اگر شکار آنها به داخل آب برود دنبال آن شنا کنان میروند و آنرا شکار میکنند
ببر بنگال هم از پرندگان محل خودش و ماهی ها و میمون ها تغذیه میکند
ببر ها هر روز به شکار نمیروند چون غیر ممکن است و بخاطر همین در هر وعده خودشان را حسابی سیر میکنند تا به وعده ی بعدی برسند که ممکن است یه هفته طول بکشد
ببر های باغ وحش گراز و گوزن و گاو نمیخورند چون غیر ممکن است
بخاطر همین مسوولان باغ وحش میبایست یک رژیم پروتئینی کافی که با ویتامین ها هم همراه باشد به ببر ها بدهند که ببر ها اصلا این را دوست ندارند ، زیرا وقتی لاشه ی یک حیوان را به ببر میدهند او احساس شکار کردن را نمیکند و حس لاشه خواری میکند ولی به ناچار مجبور است بخورد
ببر ها عاشق شکار کردن هستند و تا آخر عمر شکار میکنند

ببر ها چه میخورند

شکار گاو

..