تولید مثل ببر ها

۱۳۹۹/۵/۱۵

تولید مثل ببر ها

ببر ها در ۴ سالگی به سن بلوغ میرسند و توانایی تولید مثل را دارند
ببر ها در زمستان تولید مثل میکنند و تقریبا هر سه سال یک بار حامله میشوند و در هر دوره سه یا ۴ قلو به دنیا می آورند
دوران حاملگی ببر ها تقریبا ۱۱۰ روز است ، توله ببر ها وقتی به دنیا می آیند حدودا یک و نیم کیلو وزن دارند و اندازه آنها اندازه ی گربه معمولی است
توله ها بعد از به دنیا آمدن دو هفته بعد چشم باز میکنند و تا شش ما از شیر مادرشان میخورند و بعد از آن به شکار های کوچک مثل وزغ ، مارمولک ها و ... میروند و بعد از سه سالگی از لانه میروند و به زندگیشان در طبیعت وحشی ادامه میدهند
در فصل تولید مثل ببر های نر شروع به نعره زدن برای جلب ماده ها میکنند و ماده ها هم برای تولید مثل یک بوی خاص از بدنشان متصاعد میکنند
در باغ وحش ببر ها همچنین با شیر ها تولید مثل میکنند که حاصل آن شیر ببر و ببر شیر است
شیر ببر ها که حاصل ببر ماده و شیر نر است به دلیل اختلال ژنتیکی در اثر بزرگی بیش از حد اندام ، از بین میروند
همچنین شیر ببر های نر عقیم هستند

تولید مثل ببر ها

ویدئوی تولید مثل ببرها

..