حمله ی ببر به انسان

۱۳۹۹/۵/۱۵

ببر ها معمولا علاقه ای به حمله به انسان ندارند ولی وقتی پیر یا زخمی شوند یا اینکه به زور در بند گرفته شوند حتما حمله میکنند و انسان ها را میکشند

خبر :

 در نزدیکی شهر نانجانگود در حاشیه ی پارک ملی بندیپور در کشور هند یک کارگر کشاورزی مشکوک به کشته شدن توسط ببر است
این مورد بسیار مشابه مواردی در دو سال قبل در همین منطقه است
قربانی حدودا سی ساله بوده و نامش ناگاراجو بوده ، او صاحب یک گله گاو در مزرعه بوده است
او هنگامی که در حال  سرپرستی از عده ای از کارگرانی که در حال چیدن پنبه بودند ، بود این اتفاق برایش افتاد
به گفته ی شاهدان یک روز بعد از ظهر او هنگام قدم زدن در امتداد حصار بوده که ناگهان مورد حمله ی یک حیوان وحشی قرار گرفته است
با شنیدن سر و صدا و نعره های حیوان و کارگر ، عده از اهالی و کارگران شتابان به سمت او رفتند و حیوان وحشی نیز سریع به سمت جنگل فرار کرد
به گفته ی شاهدان عینی اهالیی که با پرتاب سنگ سعی در دور کردن حیوان داشتند گفته اند که آم حیوان وحشی یک ببر بوده است که سعی داشته است بدن قربانی را کشان کشان به سمت جنگل ببرد اما موفق به این کار نشده
روی جسد این مرد نشانه هایی از گاز گرفتگی حیوان در گوش چب و گردن بوده است
این جریان باعث ایجاد تنش در این منطقه شد
همچنین دستیار نگهبانان جنگل پووایا گفته است طبق سر نخ ها و کشفیات در محل قتل و همچنین نشانه های حمله ی ببر روی بدن قربانی تایید کرد که قاتل یک ببر بوده است

اعضای خانواده ی قربانی در ازای جبران خسارت این جریان مبلغ دوست هزار روپیه یا 3,288 دلار معادل 9 میلیون تومان از پارک ملی دریافت کردند

https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/man-killed-in-tiger-attack-near-nanjangud/article7759036.ece

حمله ی ببر به انسان

..