ببرهای سفید کجا زندگی می کنند؟

۱۴۰۰/۹/۲۸

ببر سفید یک ببر بنگال است که با یک جهش رنگدانه نادر متولد شده است که زیستگاه وحشی آن از غرب هند تا چین و آسیای جنوب شرقی را شامل می شود، اگرچه در 100 سال گذشته کمتر از 12 ببر سفید وحشی دیده شده است. نوع رنگ ببر سفید برای اولین بار در اوایل قرن نوزدهم شناخته شد و به طور طبیعی در هر 10000 تولد فقط یک ببر سفید متولد می شود.
تنها حدود 5000 تا 7400 ببر به دلیل شکار غیرقانونی و از بین رفتن مناطق زیستگاه وحشی در طبیعت زندگی می کنند. به دلیل نادر بودن ببر سفید در طبیعت، بیشتر آنها در اسارت در باغ وحش زندگی می کنند. ببرهای سفید می توانند تا 15 سال در طبیعت زندگی کنند، در حالی که طول عمر آنها در اسارت بین 16 تا 20 سال است.


white-tiger
..